اقتصاد مديريت و استراتژي كسب و كار |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


اقتصاد مديريت و استراتژي كسب و كار

اقتصاد مديريت و استراتژي كسب و كار

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

مايكل آر باي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

اقتصاد مديريت و استراتژي كسب و كار

اقتصاد مديريت و استراتژي كسب و كار

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

مايكل آر باي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال