تحليل حقوقي و اقتصادي قراردادهاي طراحي، تدارك و ساخت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تحليل حقوقي و اقتصادي قراردادهاي طراحي، تدارك و ساخت

تحليل حقوقي و اقتصادي قراردادهاي طراحي، ...

ناشر : مجد

محمد نوروزي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال