تحليل داده هاي آميخته گسسته - پيوسته |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تحليل داده هاي آميخته گسسته - پيوسته

تحليل داده هاي آميخته گسسته - پيوسته

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

م‍ج‍ت‍ب‍ي گ‍ن‍ج‍ع‍ل‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال