درآمدي بر مديريت دانش در كلام رهبري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


درآمدي بر مديريت دانش در كلام رهبري

درآمدي بر مديريت دانش در كلام رهبري

ناشر : دانشكده علوم و فنون فارابي

محمد عباسي

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰۰ ریال