مجموعه قراردادهاي مدرن 5 |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 8


مجموعه قراردادهاي مدرن 2: اجاره، جعاله، مضاربه...

مجموعه قراردادهاي مدرن 2: اجاره، جعاله، ...

ناشر : جنگل

عباس بشيري

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه قراردادهاي مدرن 3: خريد و فروش، سرمايه گذاري، مشاركت، نمايندگي، استاندارد، مديريت مالي، عامليت فروش، علامت تجاري، ...

مجموعه قراردادهاي مدرن 3: خريد و فروش، س ...

ناشر : جنگل

عباس بشيري

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه قراردادهاي مدرن 6: رايانه، اينترنت، ارتباطات، فناوري اطلاعات، كارت اعتباري، درج آگهي تلويزيوني، خبري، ...

مجموعه قراردادهاي مدرن 6: رايانه، اينترن ...

ناشر : جنگل

عباس بشيري

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰۰ ریال


مجموعه قراردادهاي مدرن ۲ : اجاره، جعاله، مضاربه، كارگزاري، حق العمل كاري، ...

مجموعه قراردادهاي مدرن ۲ : اجاره، جعاله، ...

ناشر : جاودانه

ع‍ب‍اس ب‍ش‍ي‍ري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مجموعه قراردادهاي مدرن ۴: (پيمانكار و كارفرما) پيمانكاري پيشرفته و پروژه هاي بزرگ...

مجموعه قراردادهاي مدرن ۴: (پيمانكار و كا ...

ناشر : جاودانه

ع‍ب‍اس ب‍ش‍ي‍ري

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه قراردادهاي مدرن 5

مجموعه قراردادهاي مدرن 5

ناشر : جنگل

عباس بشيري

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰۰ ریال


مجموعه قراردادهاي مدرن 4 (پيمانكار و كارفرما): پيمانكاري پيشرفته و پروژه هاي بزرگ ساختماني، نظارتي، ...

مجموعه قراردادهاي مدرن 4 (پيمانكار و كار ...

ناشر : جنگل

عباس بشيري

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه قراردادهاي مدرن شامل: فصل اول: پيمانكاري، ساختماني، مهندسي...

مجموعه قراردادهاي مدرن شامل: فصل اول: پي ...

ناشر : جنگل

سعيد باقري

قیمت کتاب سیتی : ۴۴۰۰۰۰ ریال