چارچوب معماري سامانه با دسترس‌پذيري بالا براي مديريت بحران شهري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


چارچوب معماري سامانه با دسترس‌پذيري بالا براي مديريت بحران شهري

چارچوب معماري سامانه با دسترس‌پذيري بالا ...

ناشر : انتشارات ليما

محبوبه عباسيان

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال