شناخت روحيات ملل: بيست كشور برتر صنعت گردشگري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


شناخت روحيات ملل: بيست كشور برتر صنعت گردشگري

شناخت روحيات ملل: بيست كشور برتر صنعت گر ...

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي، مركز چاپ و انتشارات

مهدي كروبي

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال