شبكه هاي اجتماعي؛ آناليز و ارزش ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


شبكه هاي اجتماعي؛ آناليز و ارزش ها

شبكه هاي اجتماعي؛ آناليز و ارزش ها

ناشر : علوم رايانه

پروين فخري

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال