اصول كارگرداني نمايش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


اصول كارگرداني نمايش

اصول كارگرداني نمايش

ناشر : نشر قطره

الكساندر دين

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال

بررسي تاثير اصول و قواعد شبيه (تعزيه) در كارگرداني نمايش هاي ايراني با تاكيد بر آثار محمد رحمانيان

بررسي تاثير اصول و قواعد شبيه (تعزيه) در ...

ناشر : سنجش و دانش

وجيهه كريمي هسنيجه

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال