مديريت بحران در سيستم‌هاي توزيع انرژي برق |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت بحران در سيستم‌هاي توزيع انرژي برق

مديريت بحران در سيستم‌هاي توزيع انرژي بر ...

ناشر : دانش اترك

رضا دشتي

قیمت کتاب سیتی : ۴۹۰۰۰۰ ریال