درآمدي بر سياست جنايي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


درآمدي بر علل گرايش جوانان به مصرف مشروبات الكلي و سياست جنايي اتخاذي در قبال آن

درآمدي بر علل گرايش جوانان به مصرف مشروب ...

ناشر : زبانكده پرديس

سيداحمد سجادي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر سياست جنايي

درآمدي بر سياست جنايي

ناشر : نشر ميزان

ع‍ل‍ي ح‍س‍ي‍ن ن‍ج‍ف‍ي اب‍رن‍دآب‍ادي

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال