شايستگي هاي يك مذاكره كننده موفق |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


15%
شايستگي هاي يك مذاكره كننده موفق

شايستگي هاي يك مذاكره كننده موفق

ناشر : سازمان مديريت صنعتي

مسعود حيدري

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۴۷۵۰۰ ریال