نحوه پياده سازي انبار داده مبتني بر پلتفرم ODI 12C مقدماتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نحوه پياده سازي انبار داده مبتني بر پلتفرم ODI 12C مقدماتي

نحوه پياده سازي انبار داده مبتني بر پلتف ...

ناشر : نداي كارآفرين

محمد عاليشاهي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال