روابط عمومي و ارتباطات بين الملل در ورزش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


مديريت روابط عمومي و ارتباطات بين الملل در ورزش

مديريت روابط عمومي و ارتباطات بين الملل ...

ناشر : سفير سلامت

جواد مصطفايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

روابط عمومي و ارتباطات بين الملل در ورزش

روابط عمومي و ارتباطات بين الملل در ورزش

ناشر : حديث راه عشق

رسول نظري

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال