حسابداري بخش عمومي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 44


حسابداري بخش عمومي (دولتي) با تاكيد بر استانداردهاي حسابداري بخش عمومي با رويكرد تعهدي (حساب مستقل وجوه عمومي)

حسابداري بخش عمومي (دولتي) با تاكيد بر ا ...

ناشر : كتيبه نوين

رمضان شيركوهي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مباني حسابداري بخش عمومي

مباني حسابداري بخش عمومي

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي

ج‍ع‍ف‍ر ب‍اب‍اج‍ان‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه اي از: استاندارد حسابداري بخش عمومي مفاهيم نظري گزارشگري مالي بخش عمومي دستورالعمل طبقه بندي اقتصادي هزينه (هشت فصل) همراه با دستورالعمل نظام

مجموعه اي از: استاندارد حسابداري بخش عمو ...

ناشر : شيخ ودود

ابوحمزه شيخ ودودي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


حسابداري دولتي مجموعه كامل نظام حسابداري بخش عمومي مبتني بر روش حسابداري تعهدي...

حسابداري دولتي مجموعه كامل نظام حسابداري ...

ناشر : مجال

ن‍اص‍ر ف‍ولادي ن‍س‍ب

قیمت کتاب سیتی : ۴۴۰۰۰۰ ریال

حسابداري و حسابرسي دولتي( براساس نظام حسابداري بخش عمومي با رويكرد تعهدي) مشتمل برقوانين و مقررات ناظر بر حسابداري دولتي ...

حسابداري و حسابرسي دولتي( براساس نظام حس ...

ناشر : كيومرث

افشين نخبه فلاح

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰۰ ریال

حسابداري دولتي مقدماتي : با رويكرد مفاهيم نظري بخش عمومي ايران

حسابداري دولتي مقدماتي : با رويكرد مفاهي ...

ناشر : سناگستر

ناصح حيدريان

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال


استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

ناشر : سازمان حسابرسي، مديريت تدوين استانداردها

سازمان حسابرسي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

مجموعه اي از: استاندارد حسابداري بخش عمومي مفاهيم نظري گزارشگري مالي بخش عمومي دستورالعمل طبقه بندي اقتصادي هزينه (هشت فصل) همراه با دستورالعمل نظام

مجموعه اي از: استاندارد حسابداري بخش عمو ...

ناشر : شيخ ودود

ابوحمزه شيخ ودودي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

تحليل دامنه هاي كاربردي حسابداري بخش عمومي با رويكرد تعهدي در دستگاه هاي دولتي

تحليل دامنه هاي كاربردي حسابداري بخش عمو ...

ناشر : جنگل

شهرام نورمحمدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


مباني حسابداري بخش عمومي

مباني حسابداري بخش عمومي

ناشر : دانشگاه الزهرا(س)، انتشارات

مهناز ملانظري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

حسابداري بخش عمومي ۱ (مباني نظري) بر اساس استانداردهاي ابلاغي وزارت امور اقتصادي و دارايي

حسابداري بخش عمومي ۱ (مباني نظري) بر اسا ...

ناشر : ترمه

علي سيف الهي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

حسابداري بخش عمومي

حسابداري بخش عمومي

ناشر : پيدار

محبوبه همتي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال