‏‫قانون برگزاري مناقصات مجموعه قوانين، مقررات، آيين نامه ها، بخشنامه ها و پرسش و پاسخ هاي ارائه شده‮ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫قانون برگزاري مناقصات مجموعه قوانين، مقررات، آيين نامه ها، بخشنامه ها و پرسش و پاسخ هاي ارائه شده‮‬

‏‫قانون برگزاري مناقصات مجموعه قوانين، م ...

ناشر : انتشارات بهنامي

جهانگير خليلي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال