سازه هاي بتني پيش ساخته |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


ساختمان هاي ترونكو، فولادي، سازه هاي پوسته اي و سيستم پيش ساخته بتني "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

ساختمان هاي ترونكو، فولادي، سازه هاي پوس ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان معماري مدرسان برتر

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۲۰۰۰ ریال

سازه هاي بتني پيش ساخته

سازه هاي بتني پيش ساخته

ناشر : جهان جام جم

شهروز وكيلي

قیمت کتاب سیتی : ۵۳۵۰۰۰ ریال

سازه هاي بتني پيش ساخته

سازه هاي بتني پيش ساخته

ناشر : فدك ايساتيس

شهروز وكيلي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال


سازه هاي بتني پيش ساخته و طرح اختلاط

سازه هاي بتني پيش ساخته و طرح اختلاط

ناشر : جهان جام جم

آرش داداشي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال