روش‌ها و فنون ارزيابي و تحليل در جغرافيا |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


روش‌ها و فنون ارزيابي و تحليل در جغرافيا

روش‌ها و فنون ارزيابي و تحليل در جغرافيا

ناشر : قومس

مهدي پورطاهري

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال