تشريح روش هاي آناليز و مديريت ريسك در سازمان (فرايندها، خطاها و تكنيك ها) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تشريح روش هاي آناليز و مديريت ريسك در سازمان (فرايندها، خطاها و تكنيك ها)

تشريح روش هاي آناليز و مديريت ريسك در سا ...

ناشر : نشر مات

مهرداد رئوف

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال