زمين‌شناسي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 24


آموزش مجموعه نرم‌افزارهاي GIS (Arc Map), Google Earth, Excel, Word براي دانشجويان رشته زمين‌شناسي

آموزش مجموعه نرم‌افزارهاي GIS (Arc Map), ...

ناشر : سنگ نبشته

الهام زندخوانيان

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال

اكتشاف كاني‌هاي صنعتي : سنجش از دور، ژئوشيمي، ژئوفيزيك، زمين‌شناسي و محيط‌‌زيست

اكتشاف كاني‌هاي صنعتي : سنجش از دور، ژئو ...

ناشر : مهر جالينوس

س‍ع‍ي‍د س‍ع‍ادت‌

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

برداشت زمين‌شناسي در فضاهاي زيرزميني

برداشت زمين‌شناسي در فضاهاي زيرزميني

ناشر : ساكو

مرتضي تركمان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


۱۰۱٪ آموزش و تست علوم نهم: بخش زيست و زمين‌شناسي

۱۰۱٪ آموزش و تست علوم نهم: بخش زيست و زم ...

ناشر : دانش‌پژوهان جوان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

زمين‌شناسي نفت و كاربرد آن در اكتشاف مخازن هيدروكربن

زمين‌شناسي نفت و كاربرد آن در اكتشاف مخا ...

ناشر : تك رنگ

م‍ح‍م‍د ق‍وي‍دل‌ س‍ي‍وك‍ي‌

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

آلودگي منابع آب از ديدگاه زمين‌شناسي زيست‌محيطي

آلودگي منابع آب از ديدگاه زمين‌شناسي زيس ...

ناشر : نشر اليما

عليرضا زراسوندي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


كتاب حاضر با حمايت سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور و دانشگاه آزاد اسلامي استان قم منتشر شده است.كتاب حاضر با حمايت سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور و دانشگاه آزاد اسلامي استان قم منتشر

كتاب حاضر با حمايت سازمان زمين‌شناسي و ا ...

ناشر : دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره)، انتشارات

سعيده سنماري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

زمين‌شناسي مهندسي پيشرفته

زمين‌شناسي مهندسي پيشرفته

ناشر : دانشگاه بوعلي سينا، انتشارات

مجتبي حيدري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

زمين‌شناسي پزشكي خليج فارس

زمين‌شناسي پزشكي خليج فارس

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

اي‍رج‌ ن‍ب‍ي‌پ‍ور

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


اطلس نقشه‌هاي زمين‌شناسي ۱۵۰۰۰۰۰ ايران

اطلس نقشه‌هاي زمين‌شناسي ۱۵۰۰۰۰۰ ايران

ناشر : آرين زمين

م‍ن‍ص‍ور ق‍رب‍ان‍ي‌

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

زمين‌شناسي اقتصادي

زمين‌شناسي اقتصادي

ناشر : فرهيختگان دانشگاه

سيد عليرضا آشفته

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

زمين‌شناسي

زمين‌شناسي

ناشر : گلاره مهر

كيوان احزن

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال