مباني تغذيه ورزشي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 8


تغذيه ورزشي نوين: مباني علمي

تغذيه ورزشي نوين: مباني علمي

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

مهوش نوربخش

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني فعاليت هاي فيزيكي با تاكيد بر تغذيه ورزشي

اصول و مباني فعاليت هاي فيزيكي با تاكيد ...

ناشر : سنجش و دانش

مصطفي مصطفي پور

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مباني تغذيه ورزشي

مباني تغذيه ورزشي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

محمد فرامرزي

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال


مباني تغذيه ورزشي

مباني تغذيه ورزشي

ناشر : انتشارات علمي كالج

فخرالدين حسنلويي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مباني تربيت بدني و تغذيه ورزشي

مباني تربيت بدني و تغذيه ورزشي

ناشر : نويد صبح

مهدي عباسي مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مباني تربيت بدني عمومي( با ملاحظات ورزشي، تغذيه اي و پيشگيري)

مباني تربيت بدني عمومي( با ملاحظات ورزشي ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي اصفهان

مجتبي بابايي خرزوقي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


دانش تغذيه ورزشي (تلفيق مباني، كاربرد، اجرا)

دانش تغذيه ورزشي (تلفيق مباني، كاربرد، ا ...

ناشر : سنجش و دانش

حسن نقي‌زاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

‏‫مباني تغذيه ورزشي: شارژ و پر كردن سريع بدن از انرژي‬

‏‫مباني تغذيه ورزشي: شارژ و پر كردن سريع ...

ناشر : آموزشهاي بنيادي

محمدحسن دشتي خويدكي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال