پيشگيري اجتماعي از اعتياد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 9


آموزش فلسفه براي كودكان و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي (اعتياد)

آموزش فلسفه براي كودكان و پيشگيري از آسي ...

ناشر : باغ رضوان

علي دژباني

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

پيشگيري از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي

پيشگيري از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي

ناشر : پيوند مهر

عليرضا رمضاني

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰ ریال

ارزيابي اثربخشي دوره آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد- مطالعه ملي( در دستگاه هاي دولتي وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي وجمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران)

ارزيابي اثربخشي دوره آموزشي پيشگيري اولي ...

ناشر : دنياي درون

محمود نجفي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


راهنماي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي (ويژه والدين): پيشگيري اوليه از اعتياد، سبك هاي فرزندپروري، مهارتهاي زندگي

راهنماي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي (ويژه ...

ناشر : ما و شما

طيبه شكيبايي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰ ریال

پيشگيري از اعتياد (با استفاده از مهارت هاي اجتماعي و هيجاني)

پيشگيري از اعتياد (با استفاده از مهارت ه ...

ناشر : انتشارات فاديا

صفرعلي دهقاني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

پيشگيري اجتماعي از اعتياد

پيشگيري اجتماعي از اعتياد

ناشر : ديباي دانش

‏‫ ع‍ب‍اس‬‌‏‬ م‍ح‍م‍دي‌اص‍ل‌

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰۰ ریال


تلنگر : مجموعه داستانهاي كوتاه با موضوع پيشگيري از آسيب اجتماعي اعتياد

تلنگر : مجموعه داستانهاي كوتاه با موضوع ...

ناشر : طنين قلم

بنفشه افهمي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مهارت هاي زندگي از ديدگاه اسلام : (با هدف توانمندسازي كودكان، پيشگيري از اعتياد و آسيبهاي اجتماعي ويژه مدرسان، مربيان و مادران )

مهارت هاي زندگي از ديدگاه اسلام : (با هد ...

ناشر : نخبگان شهر انديشه

زه‍را خ‍وان‍س‍اري

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

نقش بازي هاي بومي،محلي در كاهش بيماري هاي رواني و عصبي كودكان و پيشگيري از ناهنجاري هاي رفتاري،اجتماعي (اعتياد)

نقش بازي هاي بومي،محلي در كاهش بيماري ها ...

ناشر : نويد صبح

مسعود حاجي رسولي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال