گواهينامه بين المللي كاربري رايانه براساس ICDL نسخه 5: مهارت هفتم: اينترنت و ارتباطات Web browsing a |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


گواهينامه بين المللي كاربري رايانه براساس ICDL نسخه 5: مهارت هفتم: اينترنت و ارتباطات Web browsing and communication

گواهينامه بين المللي كاربري رايانه براسا ...

ناشر : اشراقي

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال