نظارت و راهنمايي آموزشي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 14


نظارت و راهنمايي آموزشي

نظارت و راهنمايي آموزشي

ناشر : فرهاد محمدي

فرهاد محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

نظارت و راهنمايي آموزشي

نظارت و راهنمايي آموزشي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

مصطفي نيكنامي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

نظارت و راهنمايي آموزشي

نظارت و راهنمايي آموزشي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

مصطفي نيكنامي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰ ریال


مجموعه سوال هاي كارشناسي ارشد علوم تربيتي 1: مديريت آموزشي (نظارت و راهنمايي)

مجموعه سوال هاي كارشناسي ارشد علوم تربيت ...

ناشر : پردازش

گروه مولفين انتشارات پردازش

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

نظارت و راهنمايي آموزشي

نظارت و راهنمايي آموزشي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

مصطفي نيكنامي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوال هاي كارشناسي ارشد علوم تربيتي 1: تحقيقات آموزشي (نظارت و راهنمايي)

مجموعه سوال هاي كارشناسي ارشد علوم تربيت ...

ناشر : پردازش

گروه مولفين

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال


مجموعه سوال هاي كارشناسي ارشد علوم تربيتي 1: تكنولوژي آموزشي (نظارت و راهنمايي)

مجموعه سوال هاي كارشناسي ارشد علوم تربيت ...

ناشر : پردازش

گروه مولفين

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

نظارت و راهنمايي آموزشي

نظارت و راهنمايي آموزشي

ناشر : سرافرازان البرز

مرضيه كريمي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مفاهيم و روش هاي عمده نظارت و راهنمايي آموزشي و تحليل شاخصه هاي مهم آن در مدارس

مفاهيم و روش هاي عمده نظارت و راهنمايي آ ...

ناشر : سنجش و دانش

يوسف شاهمرادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


‏‫نظارت و راهنمايي آموزشي و روابط انساني مديران‮‬

‏‫نظارت و راهنمايي آموزشي و روابط انساني ...

ناشر : راه دكتري

ايوب خيرانديش

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

نظارت و راهنمايي آموزشي

نظارت و راهنمايي آموزشي

ناشر : دانشگاه بيرجند

هادي پورشافعي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

چالش‌هاي‌ نظارت‌ و‌ راهنمايي ‌آموزشي

چالش‌هاي‌ نظارت‌ و‌ راهنمايي ‌آموزشي

ناشر : نداي كارآفرين

نسرين‌ دانش

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال