ارتقاي مديريت دانش در سازمان ها با بهره گيري از فناوري اطلاعات |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


15%
ارتقاي مديريت دانش در سازمان ها با بهره گيري از فناوري اطلاعات

ارتقاي مديريت دانش در سازمان ها با بهره ...

ناشر : نشر تيسا

علي ربيعي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۴۱۵۰ ریال