برقكار ساختمان درجه 2: براساس استاندارد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و كار دانش: كد استاندارد 55/ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


برقكار ساختمان درجه 2: براساس استاندارد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و كار دانش: كد استاندارد 55/28/4 - 8

برقكار ساختمان درجه 2: براساس استاندارد ...

ناشر : اشراقي

غلامعلي سرابي تبريزي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال