رئاليسم جادويي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


15%
رئاليسم جادويي

رئاليسم جادويي

ناشر : نشانه

عباس ارض پيما

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال

15%
‏‫بومي ‮‬سازي رئاليسم جادويي در ايران

‏‫بومي ‮‬سازي رئاليسم جادويي در ايران

ناشر : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

محسن حنيف

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۵۵۰۰ ریال

15%
رئاليسم جادويي

رئاليسم جادويي

ناشر : روزنه

مگي آن

قیمت کتاب سیتی : ۳۶۱۲۵۰ ریال


رئاليسم عرفاني : مقايسه تذكره نگاري تصوف با رئاليسم جادويي با تاكيد بر آثار ماركز

رئاليسم عرفاني : مقايسه تذكره نگاري تصوف ...

ناشر : شركت انتشارات سوره مهر

محمد رودگر

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال