استخدام و اخراج |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 5


استخدام و اخراج

استخدام و اخراج

ناشر : جادوي قلم

پيمان گردلو

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰ ریال

استخدام و اخراج

استخدام و اخراج

ناشر : جادوي قلم

پيمان گردلو

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰ ریال

15%
معيارهاي استخدام و اخراج

معيارهاي استخدام و اخراج

ناشر : مبلغان

مجيد نوريان

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۷۰۰۰ ریال


مقررات حاكم بر اخراج كارگر و كارمند در حقوق كار و استخدام ايران

مقررات حاكم بر اخراج كارگر و كارمند در ح ...

ناشر : راشدين

رضا خدابخش

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

15%
استخدام و تعديل: فرآيند كاربردي گزينش،حفظ و اخراج نيروي انساني

استخدام و تعديل: فرآيند كاربردي گزينش،حف ...

ناشر : انتشارات دنياي اقتصاد

صالح سپهري فر

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۲۵۰۰ ریال