نظريه اجرا |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 12


روان شناسي كاربردي: كاربست نظريه در اجرا

روان شناسي كاربردي: كاربست نظريه در اجرا

ناشر : دانژه

جعفر نجفي زند

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال

15%
تئاتر:نظريه و اجرا 7 (دراماتورژي چيست؟دراماتورژ كيست؟)،(مجموعه مقالات)

تئاتر:نظريه و اجرا 7 (دراماتورژي چيست؟در ...

ناشر : بيدگل

محمدرضا خاكي،منصور

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۳۲۵۰۰ ریال

15%
مديريت راهبردي در رسانه: از نظريه تا اجرا

مديريت راهبردي در رسانه: از نظريه تا اجر ...

ناشر : دانژه

علي اكبر فرهنگي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۷۵۰۰۰ ریال


آواشناسي عربي از نظريه تا اجرا

آواشناسي عربي از نظريه تا اجرا

ناشر : عصر آگاهي

محمدرضا عباس زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰ ریال

15%
مديريت ارتباط با مشتري: از نظريه تا اجرا (CRM همراه با بررسي راه حل هاي نرم افزاري)

مديريت ارتباط با مشتري: از نظريه تا اجرا ...

ناشر : نياز دانش

آسيه ناظمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۴۷۵۰۰ ریال

مديريت ارتباط با مشتري (از نظريه تا اجرا)

مديريت ارتباط با مشتري (از نظريه تا اجرا ...

ناشر : نياز دانش

آسيه ناظمي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال


برنامه ريزي شهر خلاق : از نظريه تا اجرا

برنامه ريزي شهر خلاق : از نظريه تا اجرا

ناشر : نشر ترخون

فرزين صيادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

شكسپير معاصر ما (تاتر:نظريه و اجرا 4)

شكسپير معاصر ما (تاتر:نظريه و اجرا 4)

ناشر : بيدگل

رضا سرور

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰۰ ریال

ارتباط در حوزه سلامت از نظريه تا اجرا

ارتباط در حوزه سلامت از نظريه تا اجرا

ناشر : ميرماه

هادي كاظمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال


نظريه اجرا

نظريه اجرا

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني

مهدي نصرالله زاده

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۶۰۰۰۰ ریال

آشنايي با تنظيم بازار : نظريه، راهبرد و اجرا

آشنايي با تنظيم بازار : نظريه، راهبرد و ...

ناشر : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

م‍ح‍م‍د ص‍ف‍ار

قیمت کتاب سیتی : ۴۱۰۰۰۰۰ ریال

روان درماني هاي قرن ۲۱: رويكردهاي معاصر به نظريه ها و اجرا

روان درماني هاي قرن ۲۱: رويكردهاي معاصر ...

ناشر : فراروان

احمد اعتمادي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۵۰۰۰۰ ریال