نحوه تهيه و تنظيم صورتهاي مالي از روي مدارك ناقص |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نحوه تهيه و تنظيم صورتهاي مالي از روي مدارك ناقص

نحوه تهيه و تنظيم صورتهاي مالي از روي مد ...

ناشر : سازمان حسابرسي مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

عباس ارباب سليماني

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰ ریال