راهكارهاي بهبود مقررات گذاري و نقش آن در توسعه بازار بورس |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


راهكارهاي بهبود مقررات گذاري و نقش آن در توسعه بازار بورس

راهكارهاي بهبود مقررات گذاري و نقش آن در ...

ناشر : انتشارات قانون يار

نشاط حبيبي قباديان

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال