اثر مزاياي تجربي و تحولي نام تجاري بر رفتار مصرف كننده |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اثر مزاياي تجربي و تحولي نام تجاري بر رفتار مصرف كننده

اثر مزاياي تجربي و تحولي نام تجاري بر رف ...

ناشر : گروه آموزشي مدرس

الهام كاظمي خياوي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال