كارور فتوشاپ 13 (CS 6): براساس استاندارد سازمان آموزش فني و حرفه اي و اداره كار و امور اجتماعي گروه |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كارور فتوشاپ 13 (CS 6): براساس استاندارد سازمان آموزش فني و حرفه اي و اداره كار و امور اجتماعي گروه شغلي فناوري اطلاعات

كارور فتوشاپ 13 (CS 6): براساس استاندارد ...

ناشر : اتحاد

غلامرضا درويشي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال