مباني برنامه ريزي درسي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 15


اصول و مباني برنامه ريزي درسي آموزش زبان فارسي (كارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني و آموزش زبان فارسي)

اصول و مباني برنامه ريزي درسي آموزش زبان ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

بهمن زندي

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۰۰۰۰ ریال

كليات و مباني برنامه ريزي درسي

كليات و مباني برنامه ريزي درسي

ناشر : بهتاپژوهش

سيدعباس رضوي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني برنامه ريزي درسي و آموزشي

اصول و مباني برنامه ريزي درسي و آموزشي

ناشر : انديشه ارشد

ابراهيم نجفي فر

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال


مباني برنامه ريزي درسي

مباني برنامه ريزي درسي

ناشر : انتشارات پژوهش هاي دانشگاه

حسين حسامي سفيدان

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

مباني برنامه ريزي درسي

مباني برنامه ريزي درسي

ناشر : انتشارات نوروزي

احمد ولي پور

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

رويكردها و مباني برنامه ريزي درسي

رويكردها و مباني برنامه ريزي درسي

ناشر : انتشارات صالحيان

زهرا انصاري جورابي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


آزمون هاي كاربردي مقدمات برنامه ريزي آموزشي (مديريت برنامه ريزي آموزشي و درسي، مباني برنامه ريزي آموزش متوسطه): نمونه سوالات ادوار گذشته به همراه پاسخ

آزمون هاي كاربردي مقدمات برنامه ريزي آمو ...

ناشر : قرباني

سيده نينا نبوتي فومني

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰ ریال

فرايند برنامه ريزي درسي (مباني، اصول، الگوها، روش ها و فنون)

فرايند برنامه ريزي درسي (مباني، اصول، ال ...

ناشر : آواي دانش گستر

سيدرضا آقاپورمقدم

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

كتاب طلايي مباني و اصول برنامه ريزي درسي(نسل سوم)

كتاب طلايي مباني و اصول برنامه ريزي درسي ...

ناشر : طلايي پويندگان دانشگاه

سهيلا عليزاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


مباني برنامه ريزي درسي

مباني برنامه ريزي درسي

ناشر : هماي غدير

سيدحمزه ميرقاسمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال

مباني برنامه ريزي درسي آموزش متوسطه

مباني برنامه ريزي درسي آموزش متوسطه

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

حسن ملكي

قیمت کتاب سیتی : ۵۱۰۰۰۰ ریال

مباني برنامه ريزي درسي

مباني برنامه ريزي درسي

ناشر : تايماز

عباس حضرتي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال