تغيير كاربري: تحليل و نقد رويه قضايي و قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تغيير كاربري: تحليل و نقد رويه قضايي و قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها

تغيير كاربري: تحليل و نقد رويه قضايي و ق ...

ناشر : حقوق امروز

محمد موسوي مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال