درسنامه ي نظريه ي ادبي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


درسنامه ي نظريه ي ادبي

درسنامه ي نظريه ي ادبي

ناشر : اختران

جلال سخنور

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

نظريه و نقد ادبي: درسنامه اي ميان رشته اي

نظريه و نقد ادبي: درسنامه اي ميان رشته ا ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني

حسين پاينده

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۹۰۰۰۰ ریال