جامعه ي نمايش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


جامعه ي نمايش

جامعه ي نمايش

ناشر : نشرآگه

بهروز صفدري

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۲۰۰۰۰ ریال

15%
جامعه در حركت : نگاهي به فيلم ها و نمايش هاي ايراني در ميانهٔ دههٔ ۱۳۹۰

جامعه در حركت : نگاهي به فيلم ها و نمايش ...

ناشر : نشر آن سو

رويا سليمي

قیمت کتاب سیتی : ۳۴۰۰۰۰ ریال