شيرآلات صنعتي استانداردهاي طراحي و ساخت از: استانداردهاي ICS, API, ASME و ISO |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


شيرآلات صنعتي استانداردهاي طراحي و ساخت از: استانداردهاي ICS, API, ASME و ISO

شيرآلات صنعتي استانداردهاي طراحي و ساخت ...

ناشر : طراح

علي فراهاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰۰ ریال