استراتژي محصول با رويكرد مديريت محصول جديد در بازار |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


17%
استراتژي محصول با رويكرد مديريت محصول جديد در بازار

استراتژي محصول با رويكرد مديريت محصول جد ...

ناشر : علمي

امير اخلاصي

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۱۸۵۰۰ ریال