قلب تغيير اجتماعي : چگونه جهان خود را دگرگون كنيد : متن كارگاه «ارتباط بدون خشونت» |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


15%
قلب تغيير اجتماعي : چگونه جهان خود را دگرگون كنيد : متن كارگاه «ارتباط بدون خشونت»

قلب تغيير اجتماعي : چگونه جهان خود را دگ ...

ناشر : اختران

پيام يزداني

قیمت کتاب سیتی : ۵۱۰۰۰۰ ریال