حسابداري مالي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 213


مسئول سفارشات شاخه كاردانش ( گروه تحصيلي اداري مالي ) ( رشته حسابداري بازرگاني )

مسئول سفارشات شاخه كاردانش ( گروه تحصيلي ...

ناشر : بخشايش

مهرسا پيمانفر

قیمت کتاب سیتی : ۱ ریال

عصاره حسابداري مالي  حسابداري ميانه جلد اول

عصاره حسابداري مالي حسابداري ميانه جلد ...

ناشر : دانش پرور

كاظم نحاس

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مديريت مالي (1) (رشته حسابداري)

مديريت مالي (1) (رشته حسابداري)

ناشر : دانشگاه پيام نور

مهدي تقوي

قیمت کتاب سیتی : ۹۹۰۰۰۰ ریال


15%
حسابداري مالي - مقدماتي

حسابداري مالي - مقدماتي

ناشر : موسسه انتشارات فرازانديش سبز

شهرام روزبهاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۵۵۰۰۰ ریال

2000 سوال چهارگزينه اي حسابداري مالي و استانداردهاي حسابداري

2000 سوال چهارگزينه اي حسابداري مالي و ا ...

ناشر : نگاه دانش

غلامرضا كرمي

قیمت کتاب سیتی : ۲۷۰۰۰۰۰ ریال

فرايند خريدهاي بين المللي با رويكرد اعتبارات اسنادي بازرگاني و مالي: مورد استفاده دانشجويان رشته مديريت بازرگاني، صنعتي و حسابداري

فرايند خريدهاي بين المللي با رويكرد اعتب ...

ناشر : اميد انقلاب

محمد بايرامعلي باسمنج

قیمت کتاب سیتی : ۲۷۰۰۰۰ ریال


امور مالي بين الملل (رشته حسابداري)

امور مالي بين الملل (رشته حسابداري)

ناشر : دانشگاه پيام نور

مهدي تقوي

قیمت کتاب سیتی : ۳۸۰۰۰۰ ریال

عصاره حسابداري مالي حسابداري ميانه جلد دوم

عصاره حسابداري مالي حسابداري ميانه جلد د ...

ناشر : دانش پرور

كاظم نحاس

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

حسابداري مالي (۱)

حسابداري مالي (۱)

ناشر : گنجور

سجاد صيادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


حسابداري عمومي تكميلي درجه 3 حسابداري مالي تكميلي: بر اساس كد قديم استاندارد مهارت 1 - 10 / 15/1/3/1 سازمان آموزش فني حرفه اي كشور

حسابداري عمومي تكميلي درجه 3 حسابداري ما ...

ناشر : موسسه انتشارات فرازانديش سبز

شهرام روزبهاني

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۵۰۰۰۰ ریال

افشا در صورت هاي مالي و تجديد ارائه آن: بر اساس استانداردهاي حسابداري مصوب لازم الاجرا در سال 1394

افشا در صورت هاي مالي و تجديد ارائه آن: ...

ناشر : مهدي مقدسي

مهدي مقدسي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

آزمون تحليلي مديريت مالي (1) ويژه دانشجويان رشته حسابداري و مديريت

آزمون تحليلي مديريت مالي (1) ويژه دانشجو ...

ناشر : راه

شيروان براري

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال