راهكارهاي حقوقي جلوگيري از فساد در معاملات دولتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


راهكارهاي حقوقي جلوگيري از فساد در معاملات دولتي

راهكارهاي حقوقي جلوگيري از فساد در معامل ...

ناشر : سنجش و دانش

عليرضا سلمان كردي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال