مباني مهندسي مخازن نفت و گاز (با رويكرد ارزيابي و توسعه) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مباني مهندسي مخازن نفت و گاز (با رويكرد ارزيابي و توسعه)

مباني مهندسي مخازن نفت و گاز (با رويكرد ...

ناشر : ستايش

محسن مسيحي

قیمت کتاب سیتی : ۳۶۰۰۰۰ ریال