نقش پليس محله محور در پيشگيري از جرم (مطالعه ي موردي شهر شيراز) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نقش پليس محله محور در پيشگيري از جرم (مطالعه ي موردي شهر شيراز)

نقش پليس محله محور در پيشگيري از جرم (مط ...

ناشر : انتشارات قانون يار

مختار دهقان

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال