نمايشگاه‌هاي تجاري در ايران: فرصت‌ها و چالش‌ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نمايشگاه‌هاي تجاري در ايران: فرصت‌ها و چالش‌ها

نمايشگاه‌هاي تجاري در ايران: فرصت‌ها و چ ...

ناشر : انتشارات موجك

علي صباغيان

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰۰ ریال