استراتژي دوسوتواني (قابليت‏ها، منابع و سرمايه فكري دوسوتوان در محيط چندوجهي و پيچيده) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


استراتژي دوسوتواني (قابليت‏ها، منابع و سرمايه فكري دوسوتوان در محيط چندوجهي و پيچيده)

استراتژي دوسوتواني (قابليت‏ها، منابع و س ...

ناشر : انستتيو ايز ايران

اب‍راه‍ي‍م‌ م‍ح‍م‍ودزاده‌

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال