مباني مديريت شهري به همراه متن استاندارد ISO ۳۷۱۲۰ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مباني مديريت شهري به همراه متن استاندارد ISO ۳۷۱۲۰

مباني مديريت شهري به همراه متن استاندارد ...

ناشر : تخت جمشيد

امين روستايي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال