توانمندسازي كاركنان شهرداري منطقه ۱۴ شهر تهران با رويكرد فناوري اطلاعات و ارتباطات |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


توانمندسازي كاركنان شهرداري منطقه ۱۴ شهر تهران با رويكرد فناوري اطلاعات و ارتباطات

توانمندسازي كاركنان شهرداري منطقه ۱۴ شهر ...

ناشر : فرهنگ رسا

جواد حميدي راوري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال