‏‫انگشت نگاري مايكوباكتريوم:Laboratory test for mycobacterium-restriction fragment ‭polymorphism (RFLP mycobacterium tuberculosis)‬‬

‏‫انگشت نگاري مايكوباكتريوم:Laboratory t ...

ناشر : مركز آموزشي پژوهشي و درماني سل بيماري هاي ريوي دكتر مسيح دانشوري‏

ع‍ل‍ي اك‍ب‍ر ولاي‍ت‍ي

تستهاي حساسيت دارويي مايكوباكتريوم به روش مولكولار

تستهاي حساسيت دارويي مايكوباكتريوم به رو ...

ناشر : مركز آموزشي پژوهشي درماني سل و بيماريهاي ريوي دكتر مسيح دانشوري

ع‍ل‍ي اك‍ب‍ر ولاي‍ت‍ي

تستهاي حساسيت دارويي مايكوباكتريوم توبركلوزيس

تستهاي حساسيت دارويي مايكوباكتريوم توبرك ...

ناشر : مركز آموزشي پژوهشي درماني سل و بيماريهاي ريوي دكتر مسيح دانشوري

ع‍ل‍ي اك‍ب‍ر ولاي‍ت‍ي


تستهاي مولكولي تشخيص هويت مايكوباكتريوم

تستهاي مولكولي تشخيص هويت مايكوباكتريوم

ناشر : مركز آموزشي پژوهشي درماني سل و بيماريهاي ريوي دكتر مسيح دانشوري

ع‍ل‍ي اك‍ب‍ر ولاي‍ت‍ي

تعيين هويت مايكوباكتريوم ها به روش كلاسيك: ‏‫ Laboratory test for mycobacterium-Classical identification of mycobacteria‬

تعيين هويت مايكوباكتريوم ها به روش كلاسي ...

ناشر : مركز آموزشي پژوهشي و درماني سل بيماري هاي ريوي دكتر مسيح دانشوري‏

ع‍ل‍ي اك‍ب‍ر ولاي‍ت‍ي

‏‫جداسازي و كشت مايكوباكتريوم‏‫ Laboratory test for mycobacterium-culture examination‬‬

‏‫جداسازي و كشت مايكوباكتريوم‏‫ Laborato ...

ناشر : مركز آموزشي پژوهشي و درماني سل بيماري هاي ريوي دكتر مسيح دانشوري‏

ع‍ل‍ي اك‍ب‍ر ولاي‍ت‍ي


مايكوباكتريوم

مايكوباكتريوم

ناشر : انديشه رفيع

خديجه احمدي

مايكوباكتريوم توبركلوزيس: نگرشي بر پاتوژنز و روش هاي نوين تشخيصي و درماني

مايكوباكتريوم توبركلوزيس: نگرشي بر پاتوژ ...

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

محمدجواد نصيري