هواشناسي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 209


مباني پژوهش در آب و هواشناسي

مباني پژوهش در آب و هواشناسي

ناشر : دانشگاه زنجان

حسين عساكره

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

هواشناسي (همديدي - ديناميكي)

هواشناسي (همديدي - ديناميكي)

ناشر : آب و هوا

هوشنگ قائمي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مباني آب و هواشناسي (با اصلاحات)

مباني آب و هواشناسي (با اصلاحات)

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

بهلول عليجاني

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۳۰۰۰۰ ریال


مباني هواشناسي و اقليم شناسي

مباني هواشناسي و اقليم شناسي

ناشر : آب و هوا

احمد نوحي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آب و هواشناسي پزشكي: چگونه هوا و آب و هوا بر سلامت ما اثر مي گذارند

آب و هواشناسي پزشكي: چگونه هوا و آب و هو ...

ناشر : دانشگاه لرستان

پت توماس

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

هواشناسي نوين: آشنايي با هوا، اقليم، محيط همراه با افزوده هاي مترجم

هواشناسي نوين: آشنايي با هوا، اقليم، محي ...

ناشر : آييژ

محمدرضا بابايي

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال


واژه نامه و مفاهيم آب و هواشناسي با زبان هاي (انگليسي - فارسي - عربي) و با زبان هاي (فارسي به عربي و انگليسي) "همراه با كاربرد فعاليت هاي هواشناسي"

واژه نامه و مفاهيم آب و هواشناسي با زبان ...

ناشر : فانوس

عبدالله تربالي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰ ریال

تحليل فضايي داده هاي آب و هواشناسي با سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS

تحليل فضايي داده هاي آب و هواشناسي با سي ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان

سعيد موحدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

هواشناسي

هواشناسي

ناشر : دانشگاه اصفهان

سيدابوالفضل مسعوديان

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال


مباني هواشناسي هوانوردي

مباني هواشناسي هوانوردي

ناشر : سخن گستر

سهراب محمدنياقرائي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

هواشناسي عمومي (با اصلاحات)

هواشناسي عمومي (با اصلاحات)

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

هوشنگ قائمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

آب و هواشناسي نظامي

آب و هواشناسي نظامي

ناشر : دافوس آجا

علي حنفي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال